No Image

Czym jest ATEX?

Styczeń 17, 2019 admin 0

Dyrektywa ATEX jest dyrektywą Unii Europejskiej, definiującą wymagania, które musi realizować każdy produkt, przeznaczony do korzystania w strefach, które są zagrożone wybuchem. Normy, które są połączone z tą dyrektywą, zawierają wyznaczniki szczegółowe, natomiast te, których nie obejmuje ani dyrektywa, ani normy, są kwestią regulacji wewnętrznych Czytaj więcej.

1 2 3 213