zestawy głośnikowe

O zestawie głośnikowym

Zestawy głośnikowe zwane również kolumnami stają się coraz bardziej popularne. Nie jest to nic zaskakującego, ponieważ coraz więcej ludzi wysoko ceni sobie muzykę i dobrą jakość dźwięku. W tym krótkim tekście zostanie opisana budowa typowego zestawu głośnikowego.
Głośniki Wilson lub jakiejkolwiek innej firmy umieszczone są w specjalnej obudowie. Nazywa się ją najczęściej skrzynką. Ma ona na celu zapewnienie separacji akustycznej pomiędzy przodem i tyłem głośnikowej membrany. Dzięki temu zapobiega się tak zwanemu akustycznemu zwarciu.
Każdy porządny zestaw taki, jak na przykład kolumny Wilson wyposażony jest w zwrotnice głośnikowe. Ich zadaniem jest dokonanie rozdziału pasma akustycznego. Poszczególne sekcje zostają przypisane poszczególnym głośnikom.
Zestawy głośnikowe charakteryzują się kilkoma podstawowymi parametrami. Najważniejszym z nich jest niewątpliwie pasmo przenoszenia zestawu. Wyraża się je w hercach. Zadaniem tej zmiennej jest określenie zakresu częstotliwości, jakie może przenosić całe urządzenie. Innym niezwykle istotnym parametrem jest znamionowa moc, która określa jaką mocą maksymalną można obciążyć cały zestaw tak, aby nie nastąpiło jego uszkodzenie. Z kolei impedancja znamionowa jest najmniejszą wartością, jaką może przyjąć impedancja dla częstotliwości przewyższającej rezonans. Jako ostatnie istotne parametry wspomnieć należy pojemność obudowy i sprawność. Pierwszy z nich wyrażany jest w litrach, czyli decymetrach sześciennych, a drugi w procentach, czyli częściach setnych.

Zobacz również: Kolumny Wilson

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*