Szwecki system podatkowy.

W Szwecji podatki są pobierane przez rząd od osób fizycznych i przedsiębiorstw. Usługi publiczne, takie jak opieka zdrowotna i edukacja, są mocno dotowane przez rząd. Podatki pomagają płacić za te usługi. Szwedzki system podatkowy jest wykorzystywany jako model dla innych krajów o podobnym systemie. Stawki podatkowe w Szwecji Podatki w Szwecji są dwojakiego rodzaju: podatki…

Continue Reading