Mity na temat faktoringu

Każdy przedsiębiorca, nawet taki, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, może skorzystać z usługi, którą jest faktoring. Zarówno faktoring dla małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw może korzystnie wpłynąć na zachowanie płynności finansowej i rozwój firmy. Dlaczego? Dziś rozprawiamy się z mitami, które wyrosły faktoringu.

1. Czy faktoring tylko dla dużych firm?

Z faktoringu może skorzystać każdy przedsiębiorca. Co więcej, mikrofaktoring dedykowany osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, pozwala zachować płynność finansową. Pozytywnie wpływa też na wizerunek firmy. Każdy, z kim faktor podpisał umowę może być uznany za rzetelnego partnera w biznesie, ponieważ został pozytywnie zweryfikowany. Bardzo ważne jest wsparcie finansowe dla firm, nie tylko dużych.

Podpisując umowę z faktorem (firmą faktoringową) można wystawiać faktury z długim terminem płatności (nawet do 120 dni). Potem taki dokument można przekazać drogą cesji na faktora i otrzymać wartość faktury lub znaczną jej część od razu. To dobre rozwiązanie dla obu stron: przedsiębiorca szybko zyskuje pieniądze, które zarobił, a odbiorca faktury nie musi spieszyć się z jej spłatą.

To przydaje się zwłaszcza w niedużych firmach, które nie dysponują kapitałem i finansują swoją działalność na bieżąco z osiąganych przychodów. Nawet przedsiębiorca, który na co dzień nie ma problemów z płynnością, może znaleźć się w sytuacji, w której środki są mu potrzebne od razu. Nie może wtedy wymagać od klienta, któremu został jeszcze miesiąc na opłacenie faktur, by zrobił to od razu. Korzystając z faktoringu, może otrzymać swoje pieniądze przy minimum formalności.

2. Faktoring jest drogi

Prowizja dla faktora wynosi zwykle maksymalnie 4% miesięcznie od kwoty brutto, na którą wystawiona została faktura. Pieniądze, które otrzymuje przedsiębiorca wpływają na jego konto zwykle w ciągu 24 godzin od przesłania faktury.

Alternatywą dla faktoringu jest kredyt obrotowy, ale banki nie udzielają go nowym firmom bez jasnej historii kredytowej. Tymczasem z faktoringu można skorzystać już od pierwszych dni prowadzenia działalności. Umowę mogą podpisać także ci przedsiębiorcy, którzy mają zaległości finansowe – nawet względem skarbówki, urzędu celnego, czy ZUS.

3. Faktoring to windykacja

Usługa faktoringu może obejmować tylko te faktury, dla których termin spłaty jeszcze nie minął. W związku z tym, nie jest formą windykacyjnego odzyskiwania należności.

Jednak każdy, kto zdecyduje się na pełny faktoring przekazuje także na faktora ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Oznacza to, że jeśli nie spłaci on faktury, przedsiębiorca nie musi zwracać otrzymanych od faktora pieniędzy. Faktor przejął zadłużenie i zajmie się jego egzekucją niezależnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *