Jak uzyskać zaświadczenie o rejestracji pobytu w Danii?

Zarejestrowanie pobytu w Danii jest konieczne wtedy, gdy planuje się dłuższy pobyt w tym kraju. W jaki sposób można uzyskać zaświadczenie o rejestracji pobytu?

Kiedy potrzebna jest rejestracja pobytu w Danii?

Obywatele Unii Europejskiej, w tym również Polski, którzy wyjeżdżają do Danii, muszą pamiętać o tym, że w określonych przypadkach konieczne jest zarejestrowanie pobytu w Danii.

Procedura polegająca na rejestracji pobytu jest konieczna wtedy, gdy planuje się pobyt lub przebywa się w Danii przez okres ponad 3 miesięcy, licząc od daty wjazdu do kraju.

W kolei w przypadku osób, które poszukują pracy w Danii, czas ten wydłużony jest do 6 miesięcy.

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu w Danii – jak je uzyskać?

Aby otrzymać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu w Danii, należy udać się z kompletem dokumentów do Agencji Międzynarodowej Rekrutacji i Integracji. Ma ona swoje oddziały w różnych miastach wojewódzkich w Danii.

Do uzyskania zaświadczenia konieczne będzie przygotowanie poniższych dokumentów:
– Dowód osobisty albo paszport,
– Zdjęcie w formacie stosowanym w paszportach,
– Wniosek OD1 – jego załącznik oznaczony jako A wypełnia pracodawca,
– Dokument potwierdzający zamieszkanie jako pracownik, na przykład może być to umowa o pracę, wydane przez pracodawcę oświadczenie – nie mogą być one starsze niż 30 dni, licząc od momentu przekazania dokumentów do urzędu.

Dzięki zaświadczeniu można uzyskać numer personalny oraz zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego, co przekłada się wtedy na niższe koszty życia w Danii.

Jaką ważność ma zaświadczenie o rejestracji pobytu w Danii?

Wydane zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu jest ważne aż do momentu, w którym nie ulegną wygaśnięciu podstawy do jego wydania. Przykładowo może być to utrata pracy. Wtedy, gdy warunki znów będą spełnione, należy ubiegać się o nowy dokument.

W Danii uzyskanie prawa do stałego pobytu możliwe jest po 5 latach nieprzerwanego i legalnego pobytu w kraju. Wtedy można złożyć odpowiedni wniosek o wydanie prawa do stałego pobytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *