Jaka metoda wycena przedsiębiorstw stosowana jest najczęściej?

Za pomocą wyceny przedsiębiorstw można dowiedzieć się, jaka jest ich wartość. To ważna wiedza, która może być wykorzystana do wielu celów. Jak najczęściej wycenia się przedsiębiorstwa?

Uzyskanie kredytu inwestycyjnego, ale również wejście firmy na giełdę lub jej sprzedaż, podział czy połączenie – wycena przedsiębiorstwa może być prowadzona z różnych przyczyn.

Metody wyceny przedsiębiorstw

Aby wycena ta była jak najbardziej dokładna, konieczne jest wybranie właściwej metody. Dzisiaj prowadzona jest między innymi wycena przedsiebiorstwa metodami porownawczymi, dochodowymi czy też majątkowymi.

Wśród najczęściej prowadzonych działań w tym zakresie znajduje się wycena na bazie metody DCF, która określana jest jako metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Na czym polega metoda DCF – zdyskontowanych przepływów pieniężnych?

Zdyskontowane przepływy pieniężne (ang. discounted cash flow, w skrócie DCF) to rodzaj metody wyceny przedsiębiorstw lub też ich poszczególnych aktywów, podczas której wykorzystuje się ocenę zmieniającej się wartości pieniądza w czasie.

Aktualnie wycena przedsiębiorstwa tą właśnie metodą jest prowadzona najczęściej w różnych dziedzinach gospodarki, między innymi branży finansowej, nieruchomości. Na czym dokładnie polega metoda DCF?

Zasady metody wyceny DCF:
• szacowanie przyszłych przepływów pieniężnych firmy
• dyskontowanie przepływów
• ocena wartości bieżącej przepływów

Wykonywaniem wycen z wykorzystaniem tej właśnie metody zajmują się obecnie specjalistyczne firmy finansowe, które zatrudniają specjalistów w tej dziedzinie.

Autor: https://wycenadcf.pl/wycena-przedsiebiorstwa-metodami-porownawczymi/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *