Kiedy potrzebujemy tłumacza?

Należy mieć świadomoś, że ludzie nie zawsze posługują się językiem kraju, w którym aktualnie mieszkają czy posiadają dokumenty w wymaganym języku przez urzędy. Jak wiadomo w takich sytuacjach konieczna będzie pomoc tłumacza.

Warto zdawać sobie sprawę, że w Norwegii można wyróżnić tłumacza przysięgłego, ustnego i pisemnego. Kiedy zatem potrzebny będzie tzw. polsk tolk, czyli polski tłumacz w Norwegii?

Kiedy konieczne będą usługi tłumacza ustnego?

W Norwegii w przypadku zdecydowanej bariery językowej ludzie mają prawo do tłumacza ustnego. Oczywiście o jego wykorzystaniu będzie decydował urzędnik państwowy.

Ponadto wykorzystanie tego rodzaju tłumacza może być niezbędne, ponieważ obowiązkiem urzędników jest poinformowanie obywatela o podejmowanych decyzjach czy świadczeniach. Urzędnik musi także móc uzyskać od człowieka koniecznych informacji, by podjąć decyzje w danej kwestii.

Kiedy konieczne będą usługi tłumacza pisemnego?

Warto zdawać sobie sprawę, że tłumaczenia pisemne można podzielić na kilka rodzajów. Trzeba przede wszystkich wyjaśnić tłumaczowi co dokładnie ma przetłumaczyć, a także wytłumaczyć mu o ilości materiału, który ma być przetłumaczony. W zdecydowanej większości przypadków przy tłumaczeniu dokumentów konieczne będzie skorzystanie z tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły zajmuje się bowiem takimi dokumentami jak: świadectwa pracy dyplomy ukończenia kursów, orzeczenia wyroki sądowe, rozliczenia i certyfikaty podatkowe akty małżeństwa, umowy powiadomienia o zmianie nazwiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *