Ogłoszenie upadłości firmy jednoosobowej – przesłanki, warunki i skutki

Upadłość jest sposobem na zamknięcie firmy oraz na pokrycie posiadanych przez nią zobowiązań. Kiedy można ogłosić bankructwo? Jakie są jego skutki?

Firma jednoosobowa – kiedy może ogłosić upadłość?

Jak ogłosić upadłość firmy jednoosobowej? Jest to możliwe w sytuacji, gdy firma ma zdolność upadłościową, czyli spełnia warunki do ogłoszenia bankructwa.

Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego w Polsce upadłość można ogłosić w sytuacji niewypłacalności. Przepisy wskazują, że stan ten następuje po okresie co najmniej 3-miesięcznych trudności w regulowaniu zobowiązań pieniężnych.

Upadłość może być także ogłoszona po śmierci właściciela przedsiębiorstwa.

Upadłość firmy jednoosobowej – jak zacząć?

Żeby firma jednoosobowa mogła ogłosić upadłość, konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków oraz złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w terminie wynoszącym do 30 dni od momentu pojawienia się przesłanek do upadłości.

Jakie skutki ma upadłość firmy jednoosobowej?

Upadłość firmy powoduje, że jej dotychczasowy majątek tworzy masę upadłościową, z której spłacane są jej zobowiązania w stosunku do wierzycieli.

W przypadku firm jednoosobowych dłużnik odpowiada za długi nie tylko majątkiem firmy, lecz też prywatnym.

Jak sprawdzić upadłość firmy jako wierzyciel lub klient? Informacje na ten temat można sprawdzić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w internecie oraz w innych bazach dostępnych online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *